تقوی: با هیچ باشگاهی صحبت ن / می خواهم از ایران بروم

درخواست حذف این مطلب

سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: با هیچ باشگاهی برای حضور روی نیمکت مربیگری صحبت ن و تا چند روز آینده ایران را ترک خواهم کرد.