موافقت برانکوبرای بازی با اوپن بلژیک

درخواست حذف این مطلب

پس از بررسی کادر فنی سرمربی پرسپولیس، موافقت خود برای بازی با بلژیک را اعلام کرد.