گرفتار آنتی ویروس های ویروسی نشوید!

درخواست حذف این مطلب

ب زارها و برنامه های م ب در حالی ممکن است در هر یک از اپلیکیشن های منتشره حضور داشته باشند که آنتی ویروس ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و به همین دلیل لازم است کاربران آنتی ویروس را از شرکت های معتبر دریافت کنند.