تور داخلی ملک سلمان و پسرش در سایه بحران خاشقجی+ع

درخواست حذف این مطلب

در سایه بحران جمال خاشقجی رو مه نگار منتقد سعودی ملک سلمان و پسرش دست به توری داخلی برای اولین بار زده اند. به نظر می رسد این گام در راستای نشان دادن چهره ای مثبت از خود در سایه انتقادهای روز افزون از نظام سعودی به ...