واکنش ترامپ به جنجال مأموریت انجام شد

درخواست حذف این مطلب

رییس جمهوری به واکنش های رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به استفاده وی از عبارت مأموریت انجام شد پاسخ داد.