بی ارزش ترین پول دنیا +ع

درخواست حذف این مطلب

یکی از بی ارزش ترین پول های دنیا پول زیمبابوه است، با اسکناس 100 میلیاردی این کشور می توان 3 عدد تخم مرغ ید.